70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Takibin İptali HMUK 443 Dilekçesi – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                       …….

 

YAKINAN

BORÇLU                 :…….

 

VEKİLİ                     :…….

 

KARŞI TARAF

ALACAKLI               :…….

 

VEKİLİ                     :…….

 

KONU                      : Takibin İptaline Karar Verilmesi Talebimiz Hk.

 

AÇIKLAMALAR     :1-Davacının müvekkilimiz aleyhine ../../…. tarihinde ………… Asliye Hukuk Mahkemesinde açmış olduğu ………. davası, ../../…. tarihinde ../…. Karar nolu Karar ile müvekkilimizin aleyhine sonuçlanmıştır.

 

2-Karar tarafımızdan temyiz edilmiştir.

 

3-Karar davacı tarafından, HUMK 443/4 maddesi çiğnenerek icraya konmuştur. Oysa aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar kesinleşmeden icraya konulamaz.

 

4-Davacının müvekkilimiz aleyhine ….. İcra Müdürlüğünün ../…. E. Sayılı dosyası ../../…. tarihinde koymuş olduğu icra takibinin iptalini istemekteyiz.

 

YASAL NEDENLER : İİK. Ve İlgili Mevzuat

 

KANITLAR               : İcra Dosyası, Mahkeme İlamı

 

CEVAP SÜRESİ       : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU     : Açıklanan nedenlerle usule aykırı olarak yapılan takibin iptaline yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

YAKINAN VEKİLİ

                                                                                     …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!