…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                       …….

 

 

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ :…….

 

DOSYA NO               :…….

 

YAKINAN                  :…….

 

VEKİLİ                      :…….

 

D.KONUSU       : Şikayetimizin kabul edilerek icra müdürünün ../../…. tarihli kararının kaldırılmasına ilişkin talebimizdir.

 

AÇIKLAMALAR      :1-Borçlunun müvekkilimize vermiş olduğu ve süresinde ödemediği, ……. tarihli ve ……. bedelli senedi …….’ nün ……. Esas sayılı dosyası ile icraya koymuş bulunmaktayız.

 

2-Takip kambiyo senetlerine mahsus takip olmasına ve borçluya 163 ödeme emri gönderilmesine karşılık, borçluya ../../…. tarihinde yapılan tebligatla birlikte borçlunun usule aykırı olarak İcra Müdürlüğüne yaptığı itiraz üzerine takip İcra Müdürlüğü tarafından durdurulmuştur.

 

3-İcra müdürlüğünün işlemi yasal değildir.

 

4-İcra müdürünün işlemini şikayet ediyor ve kaldırılmasına karar verilmesini istiyoruz.

 

İSTEM SONUCU    : İcra müdürlüğünün yasaya aykırı vermiş olduğu Takibin durdurulması kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ederiz.

 

 

YAKINAN VEKİLİ

                                                                       …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!