70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Tahliye Temerrüd Nedeni ile 2 – Av. İlayda İrem POLAT

…… İCRA TETKİK MERCİİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

DAVACI              :

 

VEKİLİ                 :

 

BORÇLU             :

 

KONU                 : Temerrüt Nedeniyle Kira Sözleşmesinin Feshi ve Tahliye talebimiz Hk.

 

AÇIKLAMALAR : Borçlu müvekkilime ait ………… adresindeki taşınmazda ../../… başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi ile aylık ………-TL kira ile oturmaktadır.

 

Borçlu aleyhine …. yılı, …… ve …… aylarına ilişkin ………-TL kira bedellerini ödemediği için ……. İcra müdürlüğünün ../…. E. Sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmıştır.

 

Borçlu ödeme emrini tebellüğ ettikten sonra yedi günlük süre içerisinde borca itiraz etmediği gibi, otuz günlük süre içerisinde de borcunu ödememiştir.

 

Bu nedenlerle borçlunun tahliyesi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

  1. NEDENLER : İİK., HUMK. Ve İlgili Mevzuat

 

DELİLLER           : ….. İcra Müdürlüğünün ../…. E. Sayılı Dosyası

 

İSTEM SONUCU: Arz edilen nedenlerle akdin feshi ile yasal süresi içerisinde kira borcunu ödemeyen borçlunun taşınmazdan tahliyesine, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../….

 

 

                                            ALACAKLI VEKİLİ

 

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!