70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Tahliye Taahhudüne istinaden Tahliye ve Alacak Davası – Av. İlayda İrem POLAT

 

…….SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

                                                                                                                       …….

 

 

DAVACI                    :…….

 

VEKİLLERİ               :…….

 

DAVALI                    :…….

 

KONU                       : Tahliye taahhüdüne istinaden TAHLİYE

 

DAVANIN DEĞERİ  : ……..(YILLIK KİRA BEDELİ)

 

AÇIKLAMALAR      :1-Davalı müvekkilimizin kiracısıdır. Müvekkilimizin ……. adresinde bulunan apartman dairesinde oturmaktadır ve aylık      ……. kira ödemektedir.

 

2-Davalının kira dönemi içinde müvekkilimize vermiş olduğu tahliye taahhüdüne göre ……. tarihinde kiralananı boşaltması gerekirken, evden çıkmamış, müvekkilimiz adına ……. Noterliğinden ……. tarihinde ……. yevmiye numarası ile çektiğimiz ihtara da cevap vermemiştir.

 

3-Davalı aynı zamanda müvekkilimize son üç ayın kira bedeli olan toplam  ……. yi de ödememiştir.

 

4-Davalının bu sebepler ile üç aylık kira borcu tutarı olan ……. yi faizi ile birlikte müvekkilimize ödemesine ve  kiralananı tahliyesine karar verilmesini istiyoruz.

 

YASAL NEDENLER : 6570 Sayılı yasa,HUMK, DİĞER YASA MADDELERİ

 

KANITLAR               : Kira sözleşmesi,tahliye taahhüdü,her tür kanıt.

 

İSTEM SONUCU   : Açıklanan nedenlerle ; davalının adresindeki dava konusu mecurdan TAHLİYESİNE ,üç aylık kira bedelinin ve İhtarname giderinin yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkilimize ödenmesine, yargılama giderlerinin davalıdan tahsiline, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

DAVACI VEKİLLERİ

    …….

 

 

 

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!