……… SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

 

 

DAVACI                         :

 

VEKİLİ                           :

 

DAVALI                          :

 

KONU                            : Kapıcı Konutunun Tahliyesi   

 

AÇIKLAMALAR              : Davalı …… apartmanında kapıcı olarak çalışmakta iken görülen lüzum üzerine ../../…. tarihinde kat malikleri kurulunca işten çıkartılmasına ve kapıcı konutundan tahliyesine karar verilmiştir.

 

İşine son verme kararı kendisine ../../…. tarihinde tebliğ edilmesine ve sözleşmeden doğan tüm haklarını almasına  rağmen davalı kapıcı konutunu boşaltmamakta direnmektedir.

 

Davalının kapıcı konutundan tahliyesini sağlamak için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

  1. NEDENLER : 6570 Sayılı Yasa, 634 Sayılı Yasa ve İlgili Mevzuat

 

DELİLLER                      : İş Sözleşmesi, Kat Malikleri Kararı

 

İSTEM SONUCU             : Arz edilen nedenlerle davalının taşınmazdan tahliyesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../….

 

 

 

                               DAVACI VEKİLİ        

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!