…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                       …….

 

 

DAVACI                  :…….         

 

VEKİLİ                    :…….

             

DAVALI                  :…….

 

KONU                     : Taahhüt Nedeniyle Tahliye

 

DAVA DEĞERİ       : Senelik Kira Bedeli …….

 

AÇIKLAMALAR   :1-Davalı Müvekkilimize ait olan ……. adresindeki büroda ……. başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi ile    ……. kira ödeyerek kiracı olarak oturmaktadır.

 

2-Yaklaşık 4 yıldır oturmakta olduğu büroyu, son dönem başından sonra tamamen serbest iradesi ve kendi isteği ile müvekkilimize verdiği bir taahhütname ile ……. tarihinde boşaltacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul etmiştir.

 

3-Yazılı taahhüdüne uymayan davalı kiracıya 6570 Sayılı Yasanın 7/a  Maddesi gereğince bu taahhüdü ……. Noterliğinin  ……. tarih ve  ……. yevmiye sayılı ihtarnamesi ile hatırlatılmış ve aksi takdirde aleyhine açılacak taahhüt nedeni ile tahliye davası ile ilgili her türlü masraf ve vekalet ücretlerini de ödemek zorunda kalacağı bildirilmiştir.

 

4-Davalı ihtar ve uyarılara rağmen, yazılı taahhüdüne uymamıştır. Davalının kiralanandan tahliyesini istemekteyiz.

 

 

YASAL NEDENLER : 6570 Sayılı Yasa Ve İlgili Mevzuat

 

KANITLAR               : Kira Sözleşmesi, İhtarname, Taahhütname

 

İSTEM SONUCU   : Açıklanan nedenlerle taahhüt  nedeniyle davalının kiralanandan tahliyesine , yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

DAVACI VEKİLİ

…….

 

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!