70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Tahliye Davası Yeni iktisap Nedeni ile – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                       …….

 

 

DAVACI                   :…….         

 

VEKİLİ                     :…….

             

DAVALI                    :…….

 

KONU                      : Yeni İktisap ve İhtiyaç Nedeniyle Tahliye

 

DAVA DEĞERİ        : Bir yıllık Kira Bedeli …….

 

AÇIKLAMALAR      :1-Davalı, müvekkilimizin yeni satın aldığı evin eski malikinin kiracısıdır.

 

2-Halen ……. adresinde bulunan apartman dairesi ……… Tapu müdürlüğünün, ../../…. tarih ve ……… yevmiye nolu işlemi müvekkilim tarafından satın alınmış bulunmaktadır. (Tapu fotokopisi ektedir)

 

3-Davalının halen oturduğu taşınmazı müvekkilimiz mesken olarak kullanmak amacı ile satın almıştır. Bu neden ile evvelce konutun eski sahibi ile davalı arasında yapılmış bulunan kira mukavelesinin uzatılmayacağı davalıya 6570 Sayılı Yasanın 7/d  Maddesi gereğince ……. Noterliğinin ……. tarih ve ……. yevmiye numaralı ihtarnamesi ile bildirilmiştir.

 

4-Taşınmazın bu ihtar gereği kira dönemi sonunda tahliyesi gerekir iken davalı taşınmazdan çıkmamıştır. Bu nedenle taşınmazın tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz.

 

YASAL NEDENLER : 6570 Sayılı Yasa Ve İlgili Mevzuat

 

KANITLAR              : Kira Sözleşmesi, İhtarname, Tapu Kaydı

 

İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenlerle yeni iktisap ve ihtiyaç nedeniyle davalının kiralanandan tahliyesine , yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

DAVACI VEKİLİ

 …….

 

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!