…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                       …….

 

 

DAVACI                    :…….         

 

VEKİLİ                      :…….

             

DAVALI                    :…….

 

KONU                       : Temerrüt  Nedeniyle Tahliye

 

DAVA DEĞERİ         : Senelik Kira Bedeli …….

 

AÇIKLAMALAR     :1-Davalı Müvekkilimize ait olan ……. adresindeki villada ……. başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi ile ……. kira karşılığında oturmaktadır.

 

2-Villaya ait kira bedellerini 2001 yılı başından bu yana ödememiştir.

 

3-Birikmiş kira borçları nedeni ile davalıya ……. Noterliğinin ……. tarih ve ……. yevmiye numaralı ihtarnamesi gönderilmiştir. İhtarnamede BK 260 gereği borcun 30 gün içinde ödenmemesi halinde tahliye ve alacak davaları açılacağı kendisine ihtar edilmiştir.

 

4-Davalı buna rağmen birikmiş borçlarını ödememiştir. Bu nedenle, davalının kiralanandan tahliyesine karar verilmesini istemekteyiz.

 

YASAL NEDENLER  : BK. Ve İlgili Mevzuat

 

KANITLAR                : Kira Sözleşmesi, İhtarname,

 

İSTEM SONUCU  : Açıklanan nedenlerle temerrüt  nedeniyle davalının kiralanandan tahliyesine, ihtarnamede belirtilen ……. kira bedeli tutarı ile bu güne kadar ödenmeyen ……. aylarına ait kira bedeli tutarı olan ……. nin, ……. ihtar giderinin, dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

DAVACI VEKİLİ

…….

 

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!