70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Tahliye Davası Kiracı Tarafından Başkasına Devir Dilekçesi – Av. İlayda İrem POLAT

………..SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

       

DAVACI                         :

 

VEKİLİ                           :

 

DAVALI                          :

 

KONU                            : 6570 SY.’nın 12 Maddesine Muhalefetten Dolayı Tahliye

 

AÇIKLAMALAR              : Davalı …. adresinde bulunan müvekkile ait  apartman dairesinde ../../…. başlangıç  tarihli  yazılı kira sözleşmesi ile  aylık ………. -TL bedelle  kiracı  olarak  oturmaktadır.

 

Davalı, kira sözleşmesinde kiralananın başkasına devir edilemeyeceği şartı bulunduğu halde kiralananı ../../…. tarihinde ………….’ya kiralamıştır.

 

Müvekkilim bu durum üzerine davalıya …… Noterliğinden ../../…. tarih ve ….. yevmiye nolu ihtarname ile buna rızası bulunmadığını ve bir ay içinde kiralananın eski hale getirilmesini bildirmiştir.

 

Davalı bu ihtarnameye rağmen kiralananı eski hale getirmediğinden bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

  1. NEDENLER : 6570 Sayılı Yasa, BK, HUMK,

 

DELİLLER                      : Kira  kontratları,tanık  beyanları,ihtarname,bilirkişi incelemesi,yasal ve takdiri diğer deliller vs.

 

İSTEM SONUCU             : Yukarda açıklanan nedenlerle davalının oturmakta olduğu  mecurun  tahliyesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../….

 

 

                                                                                                           DAVACI VEKİLİ

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!