70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Tahliye Davası inşaat Nedeni ile – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                       …….

 

 

DAVACI                  :…….         

 

VEKİLİ                     :…….

             

DAVALI                   :…….

 

KONU                      : Yeniden İnşaat Nedeniyle Tahliye

 

DAVA DEĞERİ        : Senelik Kira Bedeli …….

 

AÇIKLAMALAR  :1-Davalı müvekkilimizin kiracısıdır. Müvekkilimize ait bulunan ……. adresindeki iki katlı ahşap evde ……. başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi ile ve aylık  ……. kira ödeyerek oturmaktadır.

 

2-Müvekkilimiz söz konusu binayı yıktırarak yerine yeni inşaat yapacaktır. Yapılacak bina ile ilgili olarak proje çalışmaları tamamlanmış, gerekli başvurular yapılmış ve inşaat ruhsatı da alınmıştır.

 

3-Bu durum 6570 Sayılı Yasanın 7/ç  Maddesi gereğince kiracıya ……. Noterliğinin ……. tarih ve ……. yevmiye numaralı ihtarnamesi ile bildirilmiştir. Davalı kiracı buna rağmen taşınmazı tahliye etmemiştir.

 

Bu nedenle taşınmazın tahliyesini talep etmekteyiz.

 

YASAL NEDENLER : 6570 Sayılı Yasa Ve İlgili Mevzuat

 

KANITLAR               : Kira Sözleşmesi, İhtarname, Proje, İnşaat Ruh.

 

İSTEM SONUCU   : Açıklanan nedenlerle yeniden inşaat nedeniyle davalının kiralanandan tahliyesine , yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

DAVACI VEKİLİ

  …….

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!