…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                       …….

 

DAVACI              :…….

 

VEKİLLERİ         :…….

 

DAVALI              :…….

 

KONU                 : İHTİYAÇ SEBEBİYLE TAHLİYE

(Aylık Kira Bedeli …….)

 

AÇIKLAMALAR :1-Davalılar isimleri altında açık adresi yazılı bulanan taşınmazda sözlü kira mukavelesi ile ………. …………..’nın  kiracısı olarak oturmaktayken müvekkilemiz söz konusu taşınmazı 01.02.1999 tarihinde ……….. …………’dan  devir ve satın almış olup bu devir işlemi kooperatif karar defterine işlenmiştir.

 

2-Davalıların daha önce eski malik ile akdettiği sözlü mukaveleye istinaden ve eski malikin halefi olarak müvekkilemizin mal sahipliği hakkına dayanarak davalıya ……. 1. Noterliğinin 17.02.1999 tarih ve 4389 yevmiye nosu ile ihtarname keşide edilmiş olup bu ihtarname ile müvekkilimizin kendi ihtiyacı nedeniyle akdin yenilenmeyeceği ve tahliye isteği kendisine bildirilmiştir. Bu ihtarname 06.03.1999 tarihinde davalılarla birlikte sakin ……….. imzasına tebliğ edilmiştir.

 

3-Davalılar bu ihtarnameye rağmen taşınmazı tahliye etmemiştir. Müvekkilemizin ihtiyacı gerçek ve samimidir. Müvekkilemiz şu an halen ismi altında açık adresi yazılı bulunan taşınmazda 06.07.1998 başlangıç tarihli ve bir yıllık yazılı kira sözleşmesi ile kiracı olarak oturmaktadır. Müvekkilemizin davalının oturduğu evden başka bir evi de bulunmamaktadır. Bu evde kendisi oturacaktır.

 

4-İhtara rağmen taşınmazı tahliye etmeyen davalının tahliyesinin sağlanması  amacıyla  ……  2 Sulh  Hukuk  Mahkemesinde ../../….  tarihinde ../…. E. Sayı ile ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açılmış ise de  bu dava süre yönünden ret edilmiştir.

 

5-Daha önce …… 2 Sulh Hukuk Mahkemesinde ../../…. tarihinde ../…. E. Sayı ile açılan dava kira başlangıcının 25.03.1996 tarihi esas alınarak açılmış ise de davalı 13.05.1999 tarihli cevap dilekçesinde kira başlangıç tarihinin 25.03.1996 tarihi değil 15.04.1995 tarihi olduğunu ileri sürmüş ve bu nedenle açılan dava süre yönünden ret edilmiştir.

 

6-İlk açılan dava ihtar mahiyetinde sayılacağından ve bu ihtara rağmen taşınmazı tahliye etmeyen davalıların tahliyesinin sağlanması amacıyla bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

YASAL NEDENLER: 6570 Sayılı Yasa ve İlgili Mevzuat

 

KANITLAR              :…. 2 Sulh Hukuk Mahkemesinin ../…. E. Sayılı Dosyası ve Dosya İçeriği, Kooperatif Karar Defteri, İhtarname, Müvekkilemizin kirada oturduğuna dair kira kontratı, Banka Dekontları, Tanıklar, Bilirkişi İncelemesi, Yasal ve Takdiri Diğer Deliller vs.

 

İSTEM SONUCU : Arz edilen nedenlerle davalının oturduğu taşınmazdan tahliyesine, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

                                                                                                                DAVACI VEKİLİ

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!