…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                       …….

 

 

 

DAVACI                    :…….         

 

VEKİLİ                      :…….

             

DAVALI                    :…….

 

KONU                       : Tahliye

 

DAVA DEĞERİ         : Bir yıllık kira bedeli …….

 

AÇIKLAMALAR     :1-Davalı müvekkilimizin ……. adresindeki arsasında 3 yıldır kiracı olarak bulunmaktadır. Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi ……. olup son yılki kira bedeli ise  ……. olarak taraflarca belirlenmiş idi.

 

2-Sözleşmenin bitiş tarihinden önce kiracıya müvekkilimizin arsayı yeni dönemde kendisine kiralamayacağını ……. Noterinin ……. tarih ve ……. yevmiye numaralı ihtarnamesi ile bildirmiş idik.

 

3-Kiracı bu ihtarımıza ve sayısız sözlü uyarılarımıza rağmen gayrımenkulü tahliye etmemiştir.

 

4-Yüce mahkemenin BK 262 gereği gayrımenkulün tahliyesine karar vermesini istemekteyiz.

 

YASAL NEDENLER: BK. Ve İlgili Mevzuat

 

KANITLAR              : Kira Sözleşmesi, İhtarname,

 

İSTEM SONUCU    : Açıklanan nedenlerle sözleşmenin feshi nedeniyle davalının kiralanandan tahliyesine , yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

DAVACI VEKİLİ

 …….

 

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!