…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

 

                                                                                                                       …….

 

YAKINAN               :…….

 

VEKİLİ                    :…….

 

SANIK                    :…….

 

SUÇ                        : TAAHHÜDÜ İHLAL

 

AÇIKLAMALAR     :1-Sanık hakkında …….nün ……. E. Sayılı dosyası ile yapılan ……….. Örnekli icra takibine sanık itiraz etmemiş ve takip ../../…. tarihinde kesinleşmiştir.

 

2-Sanığın İcra Müdürlüğüne ../../…. tarihinde bizzat gelerek borcun ……………. TL lik kısmını ../../…. tarihinde ödeyeceği yolundaki taahhüdü tarafımızdan ../../…. tarihinde kabul edilmiş ve kabul beyanımız da karşı tarafa tebliğ edilmiştir.

 

3-Borçlu borcunu taahhüt etmiş olduğu tarihte ödememiştir. Suç  işleyen borçlunun cezalandırılmasını istemekteyiz.

 

YASAL NEDENLER : İİK. Madde 340

 

KANITLAR               : İcra Dosyası

 

İSTEM SONUCU      : Açıklanan nedenlerle eylemi suç teşkil eden sanığın cezalandırılmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

YAKINAN VEKİLİ

                                                                                    …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!