70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Sürücü belgesinin altı ay süreyle geri alınması ve para cezasına itiraz dilekçesi örneği; – Av. İlayda İrem POLAT

… İDARE MAHKEMESİ’NE

İTİRAZ EDEN :

VEKİLİ :

DAVALI : … Valiliği.

İTİRAZ KONUSU :

İŞLEM TARİHİ : …/…/…

KONU : Sürücü belgesinin altı ay süreyle geri alınması ve … TL para cezası kesilmesine ilişkin işlemin iptali istemidir.

AÇIKLAMALAR :

1-) …/…/… tarihinde saat …:…’da yapılan trafik kontrolü sırasında alkolmetre cihazı ile yapılan ölçüm sonucunda müvekkilin … promil alkollü olduğunun tespit edilmesi üzerine dava konusu işlem tesis edilmiş, müvekkilin alkol ölçümüne itirazı üzerine gönderildiği Adli Tıp Kurumu … Grup Başkanlığı’nca … belirlenmiştir.

2-) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48. maddesinin 5. fıkrasında, uyuşturucu veya keyif verici maddeler almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmelerinin yasak olduğu…

3-) …

4-) …

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda belirttiğimiz sebeplerle davalı idarece …/…/… tarihinde tesis edilen Sürücü belgesinin altı ay süreyle geri alınması ve … TL para cezası kesilmesine ilişkin işlemin iptal edilmesini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesini saygıyla talep ederiz. …/…/…

İtirazda Bulunan Vekili
Avukat ..

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!