70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Süre Verilmesi Dilekçesi – Av. İlayda İrem POLAT

…….’NE

                                                                                                                       …….

 

DOSYA NO             :…….

 

SÜRE İSTEYEN

BORÇLU                 :…….

 

VEKİLİ                     :…….

 

ALACAKLI              :…….

 

KONU                 : Yargıtay’dan    Yürütmeyi  Durdurma    Kararı Getirilinceye Kadar Süre Verilmesi İstemidir.

 

AÇIKLAMALAR    :1-Davacının aleyhimize, ……… Asliye Hukuk Mahkemesinde ../….. Esas sayı ile açmış bulunduğu dava ../../…. tarihinde ../….. Karar sayısı ile karara çıkmıştır.

 

2-Davacı tarafından …….nün ……. Esas sayılı dosyası ile icraya konan karar tarafımızdan, süresinde ……. tarihinde temyiz edilmiştir.Kararın temyiz edildiğine dair belge ektedir.

 

İSTEM SONUCU    : Açıklanan nedenlerle Yargıtay’dan yürütmeyi durdurma kararı getirinceye kadar İİK. Madde 36’ya göre teminat karşılığı tarafımıza süre verilmesini talep ederiz.

 

 

BORÇLU VEKİLİ

                                                                                                                 …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!