YARGITAY  (  )  HUKUK DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

Gönderilmek Üzere

 

……. SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

                                                                                                                       …….

 

 

DOSYA NO                    :…….

 

TEMYİZ EDEN DAVALI :…….

 

VEKİLİ                           :…….

 

DAVACI                         :…….

 

VEKİLİ                           :…….

 

KONU                            : Süre tutum dilekçemizdir.

 

AÇIKLAMALAR           :1-Yerel Mahkeme tarafından ……. Esas No ile görülmekte olan davaya ilişkin olarak karar verilmiştir.

 

2-Karar gerek esas ve gerekse usul bakımından yasaya aykırıdır. Gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edildiğinde, temyiz nedenlerimizi açıklamalı olarak yüce mahkemenize sunacağız.

 

İSTEM SONUCU        : Yerel Mahkemenin gerekçeli kararının tarafımıza tebliğinden sonra sunacağımız açıklamalar da göz önüne alınarak Yerel Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulmasına karar verilmesini talep ederiz.

 

 

DAVALI VEKİLİ

                                                                         …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!