Sözleşmeler Hukuku, iki veya daha fazla kişiler arasında karşılıklı olarak akde dayanan yazılı beyannamelerdir. Bunlar arasında kira sözleşmeleri, gayrimenkul sözleşmeleri, kredi sözleşmeleri, vekalet sözleşmeleri, iş sözleşmeleri, ticari sözleşmeler vs. en fazla yapılan sözleşme türleridir. Sözleşme hukuku, karma hukuk dalının bir alt dalı olarak hukukta önemli bir yeri barındırmaktadır. Nitekim günümüzdeki birçok yazılı sözleşmelerin girdiği alan olarak sözleşmeler hukuku son derece önemli bir alanı oluşturmaktadır. Hukuki boyutta incelendiği üzere sözleşmeler hukukunun karma hukukun bir alt dalı olmasıyla birlikte kendi içerisinde de kolları yukarıda sayıldığı üzere bulunmaktadır. Bunlar tamamen özel hukuk konularından olup Medeni Hukuk alanının olmazsa olmaz toplumsal düzenleyici normatif kurallar bütününü oluşturur.

Başlıca Sözleşme Akitleri

Yazılı olarak kişi veya kişiler arasında geçen sözleşmelere akit denir. Resmi bir belgeye dayalı olarak başlıca yazılı sözleşmeler arasında kira sözleşmeleri, mal ve eşya sözleşmeleri, gayrimenkul sözleşmeleri, vekalet sözleşmeleri, iş sözleşmeleri bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Kira sözleşmeleri, söz konusu sözleşmede kiracı taraf ile ev sahibi malik arasında yürütülen bir sözleşmedir. Bu sözleşmede kira alacaklısı olarak malikin alacaklısını tahsili, tahsil edilmesi için talep ve davası gibi konuları içeren alandır. Yine kiracının da malike karşı bünyesinde var olan hak yetkileri bu alana girmektedir.
  • Gayrimenkul sözleşmeleri, gayrimenkul devir teslim işlemlerinin tamamlanması, ipotek veya tahliye işlemlerinin yürütülmesi, gayrimenkul taşınmaz eşyanın mülkiyeti gibi konuların bulunduğu sözleşme dalıdır.
  • Ticari sözleşmeler, alışveriş niyetiyle karşılıklı olarak yapılan eşya devir teslim işlemlerinden doğan bütün hukuki süreçleri içermektedir.
  • İş sözleşmeleri, işçi ve işveren arasında özel hukukun her iki tarafa da yüklemiş olduğu hak ve yetkilerin barındığı sözleşme hukukunu oluşturmaktadır.

Sözleşmelerin Tevdi Edilmesi

Bütün bu alanlarda ilgili dosyaların hazırlanması, belgelerin toplanması ve tahliye ve tahsilat işlemlerinin hazırlanması gibi konularda hazırlanan hukuki metne sözleşme hukuku metni denmektedir. Bu metinler resmi belgeler niteliğinde oldukları için oldukça önemlidir. Yine özü itibariyle iki kişi arasında yürütülen beyanatların bütün yönleriyle barındığı bir yazılı metin olarak ahde vefa ilkesinin bir gereği olarak ayrıca bir yükümlülük doğurabilmektedir.