…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                              

…….

 

 

DOSYA NO                  :…….

 

SORUŞTURMANIN

GENİŞLETİLMESİNİ

İSTEYEN/SANIK         :…….

 

VEKİLİ                         :…….

 

DAVACI                       :…….

 

MÜDAHİL                    :…….

 

SUÇ                             :…….

       

SUÇ TARİHİ                :…….

 

KONU                          : Soruşturmanın genişletilmesi istemidir.

 

AÇIKLAMALAR       :1-Müvekkilim mahkemenizde suçunu işlediği iddiası ile açılan davada yargılanmaktadır. Yargılama sırasında yargılamanın neticesini doğrudan etkileyeceğini düşündüğümüz bazı konuların hiç araştırılmadığı ya da yeterince üzerinde durulmadığını düşünmekteyiz.

 

2-Gerçeğin ortaya çıkarılması ve her iki tarafı da tatmin edecek adil kararın verilebilmesi için, olayla doğrudan alakalı olan konuların araştırılabilmesi için soruşturmanın genişletilmesi talebimizin kabulünü istemekteyiz.

 

3-Müvekkilimin suçun işlendiği esnada şehir dışında olduğuna tanıklık edecek tanıklar bulunmaktadır. Yine müvekkilimin şehir dışına gidip gelirken satın aldığı ….. Turizm’ e ait biletlerin fotokopileri de dosyaya sunulmuştur. Bu fotokopiler ile ilgili şirkete yazıldığında müvekkilimi doğrulayan cevapların alınacağı kuşkusuzdur. Üstelik, müvekkilimin o saatte bileti aldığına gişe görevlileri de tanıklık edeceklerdir.

 

4-Bu konuların mahkemenizce araştırılmasına karar verilmesini istemekteyiz.

 

İSTEM SONUCU     : Yukarıda açıklanan hususlar ve bu hususların araştırılmasından elde edilecek yeni kanıtların  irdelenmesi amacı ile  soruşturmanın genişletilmesi istemimizin kabulüne karar verilmesini talep ederim.

 

SANIK VEKİLİ

                                                                           …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!