……. CUMHURİYET  BAŞSAVCILIĞI

SAYIN MAKAMI’NA

 

                                                                                                                       …….

 

 

YAKINAN                :…….

 

VEKİLİ                     :…….

 

SANIK                      :…….

                

SUÇ                          : Hizmet sebebiyle emniyeti suiistimal

 

SUÇ TARİHİ             :…….       

 

AÇIKLAMALAR     :1-Sanık ……….. müvekkilim şirkette şoför olarak çalışmakta ve kendisine teslim edilen gıda maddelerini çeşitli market ve kuruyemişçilere satmaktadır.

 

2-../../…. tarihinde yaptığı satışlar incelenmiş ve satılmamış olduğu halde ……….-TL. tutarındaki malın araçtan eksik çıktığı anlaşılmıştır. Ayrıca satmış olduğu malların bedellerinin hepsini teslim etmeyerek ……..-TL. yi zimmetine geçirdiği tesbit edilmiştir. Bu durum ekte sunacağımız şirket kayıtlarından da anlaşılmaktadır.

 

İSTEM SONUCU  : Yukarıda belirtilen nedenlerle gerekli kovuşturmanın yapılarak sanık hakkında  kamu davası açılmasını talep ederim.

 

 

YAKINAN VEKİLİ

                                                                                              …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!