Sigorta Hukuku Son zamanlarda gündeme sıkça gelen ve tartışmalara sebep olan bir husus olan sigorta hukuku hakkında pek çok cevaplanması gereken soru vardır.

İlk Olarak Sigorta Hukuku Nedir?

Sigorta ilişkisini ve sigortacılıkla uğraşan işletmelerin çalışmalarını ve faaliyetlerini düzene sokan hukuk kurallarının hepsine ve bu kuralları belirli bir düzen içinde inceleyen hukuk alanına sigorta hukuku denmektedir. En kapsamlı ayırımla Sigorta hukukunu ve hususi sigorta hukukunun yanısıra Sosyal sigorta hukuku olarak ikiye ayrılabilir.

Hususi Sigorta; farklı bireylerin özel taleplerinin çeşitli alanlara karşı güvence altına almak için serbest adımları ile meydana getirdikleri rizikolardır. Sosyal Sigorta; Belirli halkların sosyal güvenliklerinin oluşturulması amacıyla kanunla oluşturulan çoğu defa zorunlu bir sigortası.

Sigorta Hukuku Neden Var?

Ülkemizde sigortacılığın hızlı yükselişine paralel bir şekilde sigorta uygulamasından dolayı meydana gelen hukuki uyuşmazlıkların sayısı da her gün çoğalmaktadır. Sigortacılık uygulamasında rizikonun meydana gelip gelmediğini, bunun sigortanın kapsamı dahilinde olup olmadığı, seviye olarak kusur durumu ve bu kusurun sözleşmeye etkisinin yanında ödemenin kusurlu olan şahsa geri dönülmesi gibi konuların, sözleşmelerin çoğunda hukuki sorunlara sebebiyet vermektedir.

Firma ve Avukatlık Kurumları Bu Alanda Ne Yapıyor?

Hukuk Danışmanlıkları, sigorta hukuku kapsamında profesyonel iş anlayışı sayesinde genel danışmanlık ve zarar, sorumluluk, kaza, taşıma, kaybetme, kredi ve finansal risklerin yanında sağlık, emeklilik ve hayat sigortası hususlarında faaliyet göstermekte olan sigorta şirketleri, ve sigorta reasürans şirketlerine başta olmak üzere, sigortalı ve diğer poliçe lehtarlarına ihtiyaçları içerisinde birçok alanda yasal takip ve hukuki danışmanlık hizmeti alanında yardımcı olmaktadır.

Hukuk büroları Sigorta sözleşmelerinden dolayı hukuki uyuşmazlıkların halledilmesi, Sigortacılık faaliyetine ilişkin bir şekilde Kanunun sigorta şirketleri ve kurumlar için aradığı ihtiyacı olan hukuki yapıların tesisinin oluşturulması, bu alanlardaki hukuki başvurular ve bu başvurulardan kaynaklanacak olan hukuki uyuşmazlıkların halledilmesi, Sigortacılık alanlarına ilişkin idari denetimlerde gerekli idari desteklerin sağlanması, her alanda Sigortacılıklara ilişkin idari firmaların uyguladıkları işlemlere dair gerekli hukuki başvuruların halledilmesi ve dava takipleri, çevrelerinde müvekkillerine gerekli her türlü hukuki hizmetleri sağlamakta ve her alanda bilgi vermektedir.