70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Replik Dilekçesi Cevaba Cevap – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                       …….    

 

 

DOSYA NO                       :……. 

 

CEVABA CEVAP VEREN

DAVACI(KARŞI DAVALI) :…….

 

VEKİLLERİ                        :…….

 

DAVALI (KARŞI DAVACI):…….

 

VEKİLİ                               :…….

 

KONU                                : Davalının cevabına cevaplarımızdır.

 

AÇIKLAMALAR            :1-Davalı aleyhine açmış bulunduğumuz dava nedeni ile davalı dava dilekçemize karşı cevaplarını sunmuştur. Usul ve esasa aykırı hususlar ile dolu bu dilekçedeki beyanları kabul etmiyoruz.

 

2-Öncelikle dava dilekçemizde 10 günlük cevap süresi belirtilmiş olmasına rağmen, davalı tebliğ tarihinden itibaren yaklaşık 25 gün geçtikten sonra bu dilekçeyi yüce mahkemenize sunmuş bulunmaktadır. Bu nedenle itiraz etmekteyiz.

 

3-Yine davalının dilekçede belirtmiş olduğu derdestlik itirazı da süresinde yapılmadığından geçersizdir.

 

4-Davalı dilekçesinde asla müvekkilimize karşı ile sürülemeyecek olayımızla ilgisiz açıklamalarda bulunmaktadır. Bu hususlara aşağıda sırası ile cevap vermekteyiz.

 

a)Davalının dilekçesindeki yetkisizlik itirazı yerinde değildir. HUMK m.9’a göre Mahkemeniz yetkilidir.

 

b)Yine davalı tarafından yapılan zamanaşımı itirazı da olayımızda 5 yıldır. Davalının itiraz ettiği gibi 2 yıl değildir.

 

c)

d)

 

İSTEM SONUCU         : Açıklanan nedenler ile davalının usul ve esas bakımından yersiz itirazlarının reddine, davamızın kabulüne karar verilmesini talep ederiz.

 

 

DAVACI VEKİLİ

                                                                            …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!