Reddolunan Mirasların Tasfiyesi

İlgili Yasa

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 180- Reddolunan mirasların tasfiyesi (arıtımı) sekizinci bab hükümlerine göre ait olduğu mahkemece yapılır. Terekenin resmen tasfiyesine dair kanunu medeni hükümleri mahfuzdur.

Usul

MADDE 181- 159,160, 164, 165 ve 166’ncı maddeler bu fasıl hükmüne göre vuka gelen iflâstan da tatbik olunur.

Açıklama

Reddolunan mirasların tasfiyesi İİY’sının 208 ve devam eden maddelerinde kurala bağlanmıştır.

Mahkeme gözönünde tutulacak husus ve uygulanacak yöntem ise İİY’smın 159. 160, 164 ve 165 ve 166’ncı maddelerinde anlatılmıştır. Bu nedenle tekrarlanmamıştır.

CategoryMakaleler
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!