……………VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

 

 

 

Dairenizin …………… Vergi kimlik numaralı mükellefiyim. …………Vergilendirme dönemine ilişkin ………………Vergisi beyannamemi, kanuni süresi içinde verememiş bulunmaktayım..

 

            Ekte sunulan beyannamemin , 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesi hükümlerine göre kabulünü ve gerekli işlemin yapılmasını

arz ederim.

 

 

ADRES:

                                                                                                                      …/…./ 

                                                                                                    Mükellef

                                                                                        (Vekili veya Temsilcisi)

                                                                                             Ad, Soyadı ve İmza

 

 

 

EKLER:

1-….. Vergilendirme Dönemine Ait… Vergisi Beyannamesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!