ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNU İŞLEYEN KİŞİNİN CEZALANDIRILMASI TALEBİ

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNU İŞLEYEN KİŞİNİN CEZALANDIRILMASI TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

MÜŞTEKİ                 :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

ŞİKAYET EDİLEN   :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Özel Belgede Sahtecilik Suçunu İşleyen Kişinin Cezalandırılması Talebidir.
SUÇ                            :Özel Belgede Sahtecilik.
AÇIKLAMALAR     :

  1. Müvekkilim ….., şüpheli …….’ye …/…/…. tarihli kira sözleşmesi ile gayrimenkulünü kiralamıştır. Mevcut sözleşme gereği şüpheli kiralanan gayrimenkulde fiilen …….. gün oturmuştur. ……. aylık kira sözleşmesinin bitmesine rağmen şüpheli müvekkilimin imzasını taklit etmek suretiyle bu kez eşi ……..’yi kiracı göstererek mevcut sözleşmenin ….. ay öncesini kapsayan yeni bir kira akdi tanzim etmiştir.
  2. Oysa şüpheli söz konusu eve kooperatif inşaatının bitim tarihi olan …/…/…. tarihinde taşınmıştır. Yapı Kooperatifinin kayıtlarında da evin teslim tarihi bulunmaktadır. Düzenlenen sahte kira akdinden habersiz olan müvekkilim yeni kira sözleşmesini Vergi dairesine bildirmediğinden yaklaşık ………Türk Lirası tutarında vergi cezası ödemeye mahkûm olmuştur. …/…/….  tarihli Vergi Dairesinin görüşme mektubunu alması üzerine Vergi dairesine gittiğinde imzası taklit edilerek taraf olduğu yeni bir kira akdi düzenlendiğini ve durumun bildirilmemesi nedeniyle hakkında para cezası verildiğini öğrenmiştir.
  3. Müvekkilim böyle bir kira sözleşmesini imzalamadığından vergi cezasına da süresinde itirazda bulunmuştur. Açıklanan nedenlerle imza taklidi suretiyle sahte evrak tanzim eden sanığın cezalandırılmasını talep etme gereği doğmuştur.

DELİLLER                           :  Vergi dairesinde bulunan sahte imzalı yeni kira akdi, tanık, ilgili her türlü delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TCK md. 207 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda izah edilen ve kovuşturma sırasında resen araştırılacak nedenlerle gerekli tahkikatın yapılarak şüpheli hakkında kamu davası açılmasını saygıyla vekâleten arz ve talep ederim.

                                                                                                           Şikâyetçi Vekili
Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat