70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Ortak Yere Zarar Veren Kat Malikine Karşı Tazminat – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

DAVACILAR                   :…….

 

VEKİLLERİ                     :…….

 

DAVALI                          :…….

 

KONU                            : Ortak Yere zarar veren davalıdan ………-TL’nin Tazmini Talebimiz Hk.

 

AÇIKLAMALAR              : Müvekkillerim ……. adresinde bulunan ve ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mahallesi, ……. pafta, ……. ada, ……. parselde tapuya kayıtlı anataşınmaz üzerinde bulunan …. nolu bağımsız bölümlerin malikidirler. Davalıda aynı taşınmazda … nolu bağımsız bölümün malikidir.

 

Davalı diğer kat maliklerin izni olmadan ve hiçbir haklı sebebe dayanmadan  ../../…. tarihinde ortak yerlerden olan ………’yı yıkmıştır. Bu nedenle meydana gelen zarar ………..-TL’dir.

 

Davalıya vermiş olduğu tazmin etmesi için  yapılan sözlü uyarılar sonuçsuz kalmış bunun üzerine kendisine ……… Noterliğinden ../../…. tarih ve ….. yevmiye nolu ihtarname keşide edilmiştir. Bu ihtarnameye rağmen de davalı vermiş olduğu zararı tazmin etmemiştir.

 

Bu nedenlerle ……….-TL’nin tazmini için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

  1. NEDENLER : Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat

 

DELİLLER                      :Tapu Kaydı, İhtarname, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi

 

İSTEM SONUCU             : Arz edilen nedenlerle davalının ortak yerlerden ………’yı yıkarak ………..-TL zarara sebep olan davacıdan bu paranın ../../…. tarihinden itibaren faiziyle birlikte tahsiline,  yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …….

 

 

                                                                                           DAVACILAR  VEKİLİ

                                                                                                               …….

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!