…….’NE

 

 

 

DOSYA NO                    :…….

 

TAHLİYE EMRİNE

İTİRAZ EDEN                :…….

 

VEKİLİ                           :…….

 

KARŞI TARAF              :…….

 

VEKİLİ                           :…….

 

KONU                           : Tahliye Emrine İtirazlarımızın Sunulması Talebimiz Hk.

 

AÇIKLAMALAR : Karşı taraf kiralayan kira süresinin dolmasını sebep göstererek müvekkilim aleyhine  ……. başlangıç tarihli kira sözleşmesi nedeniyle …… İcra Müdürlüğünün ../…. E. Sayılı dosyası ile icra takibi başlatmış olup müvekkilime 56 Örnek Tahliye Emri göndermiştir.

 

Müvekkilim icra dosyasından çıkartılan 56 Örnek Tahliye Emrini ../../…. tarihinde tebellüğ etmiştir.

 

Yasal süresi içerisinde takibe itiraz ediyoruz. Müvekkilim ile karşı taraf kiralayan arasında ../../…. tarihinde yeni bir kira sözleşmesi yapılmış olup kira süresi aynı şartlarda tekrar uzatılmıştır.

 

Bu nedenle karşı tarafın başlatmış olduğu takibe itiraz ediyoruz.

 

İSTEM SONUCU           :Arz edilen nedenlerle tahliye emrine itirazlarımızın kabulü ile müvekkilim hakkında başlatılmış bulunan icra takibinin durdurulması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. …….

 

 

İTİRAZ EDEN VEKİLİ

                                                                                                              …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!