70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Olağanüstü Zaman Aşımı ile Gayrimenkul Tescil Dilekçesi – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                       …….

 

 

DAVACI                    :…….

 

VEKİLİ                      :…….

 

DAVALI                     : 1-)Hazineye izafeten Mal Müdürlüğü

2-)……Köyü Tüzel Kişiliği

 

KONU                        : Olağanüstü zamanaşımı sebebiyle tescil talebimizdir.

 

DAVANIN DEĞERİ   : …….

 

AÇIKLAMALAR      :1-Müvekkilimiz …………. köyünde  ………….. mevkiinde bulunan bir tarlayı 30 seneyi aşkın bir zamandır aralıksız olarak ve malik sıfatı ile  kullanmaktadır. Gayrımenkul tamamen köyün dışında Murat dağının eteğinde ve eski dere diye anılan kurumuş dere yatağının kenarında bulunmaktadır.

 

2-Söz konusu gayrımenkul üzerinde özel ya da tüzel hiçbir kişinin ve hazinenin hakkı da bulunmamaktadır.

 

3-İyi niyetle ve fasılasız olarak 30 seneden fazla bir zamandır bu tarlayı malik sıfatı ile kullanan müvekkilimiz adına bu gayrımenkulün tapuda tescilini istemekteyiz.

 

YASAL NEDENLER : MK.m.639 ve diğer yasa maddeleri.

 

KANITLAR                :Tanıklar, keşif ve her türlü yasal ve takdiri kanıt.

 

CEVAP SÜRESİ        : 10 gündür.

 

İSTEM SONUCU       : Açıklanan nedenlerle, davamızın kabulü ile bahse konu gayrımenkulün, müvekkilimiz adına Tapu’ya tesciline yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

                                                                        DAVACI VEKİLİ

                                                                  …….

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!