…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                              

                                                                                                           …….

 

 

                                                                                                                      

ŞİKAYET EDEN      :…….

 

VEKİLİ                     :…….

 

KARŞI TARAF        :…….

 

KONU            : Takip Dayanak Yapılan Senedin Kambiyo Senedi Vasfı Bulunmaması Nedeniyle Yapılan Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takibin İptaline Karar Verilmesi Talebimiz Hk.

 

AÇIKLAMALAR    : Alacaklı altında müvekkilimin imzası bulunan ……. vadeli, …….’lık senede dayanarak müvekkilimiz aleyhine …….nün ……. E. Sayılı Dosyası ile Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle takip talebinde bulunarak müvekkilimize Örnek No 163 Ödeme Emri tebliğ ettirmiştir.

 

                                Takibe dayanak konusu yapılan senet bono niteliğini taşımamaktadır. Çünkü bu senette tanzim tarihi bulunmamaktadır.

 

Bu nedenle yapılan takibe İİK. Madde 170/a uyarınca şikayette bulunmak zorunluluğu doğmuştur.

 

  1. NEDENLER : İİK. Madde 170/a

 

KANITLAR             : İcra Dosyası, Senet Aslı

 

İSTEM SONUCU  : Arz edilen nedenlerle takip konusu senedin kambiyo senedi niteliğinde bulunmaması sebebiyle öncelikle takibin durdurulmasına ve daha sonra talebimiz doğrultusunda takibin iptaline, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

ŞİKAYETÇİ VEKİLİ

                                                                             …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!