NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
DAVACILAR                      :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Nüfus Müdürlüğüne Müzekkere Yazılması Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :

Yukarıda dosya numarası bildirilen davada Nüfus Müdürlüğüne yazılan müzekkere cevabında davalılardan aynı isim ve soy isimden birden fazla kişi çıktığı için sağlıklı araştırma yapılması için davalılar hakkında ki bildiğimiz, baba adı ve doğum tarihleri hakkında ki bilgileri bildiriyoruz.

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

TALEP SONUCU                : Yukarda adı geçen kişilerin bazılarının Nüfus Kayıtlarının tespiti sırasında aynı isimden birden fazla kişi ortaya çıktığı, baba adları ve doğum tarihlerini bildiriyoruz ve gerekli tespitin yapılması için …../……/……… tarihideki Sulh Hukuk Mahkemesinin ara kararı gereğince ……………… Nüfus Müdürlüğüne müzekkere yazılmasını saygıyla arz ve talep ediyoruz.

 

Davacılar Vekili
Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat