Nüfus Müdürlüğüne Müzekkere Yazılması İstemi

Nüfus Müdürlüğüne Müzekkere Yazılması İstemi

………  SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI: (Ad, Soyad, T.C.Kimlik No., Adres)

VEKİLİ: Av.(Ad, Soyad, T.C.Kimlik No., Adres)

DAVALILAR: 

KONU:…. Nüfus Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasıtalebimizi içerir dilekçedir.

AÇIKLAMALAR:

1-Yukarıda dosya numarası bildirilen davada …… Nüfus Müdürlüğüne yazılan müzekkere cevabında davalılardan aynı isim ve soy ismi taşıyan birden fazla kişi çıkmış olup, araştırmanın doğru/eksiksiz yapılabilmesi için davalılar hakkında, baba adı ve doğum tarihlerine ilişkin bilgileri işbu dilekçemiz ile sunmaktayız.

2-Davalıların baba adı ve doğum tarihleri;

……. ……. – ……. Kızı (….) Doğumlu,

……. ……. – ……. Oğlu (….) Doğumlu,

……. ……. – ……. Oğlu (….) Doğumlu,

……. ……. – ……. Oğlu (….) Doğumlu,

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda isimleri verilen kişilerin bazılarının nüfus kayıtlarının tespiti sırasında aynı isimden birden fazla kişi olduğu ortaya çıkmış olup, baba adları ve doğum tarihlerini bildirmekteyiz. Gerekli tespitin yapılması için …/…../…… tarihideki Sulh Hukuk Mahkemesi ara kararı gereğince ….. Nüfus Müdürlüğüne müzekkere yazılması yönünde karar verilmesini bilvekale saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                          (Tarih)

Davacı Vekili

Av.(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat