70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Nafaka Borcunu Ödememek Dilekçesi – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                       …….

YAKINAN                 :…….

 

VEKİLİ                      :…….

 

SANIK                      :…….

 

SUÇ                         : Nafaka Şartını İhlal

 

AÇIKLAMALAR      :1-Müvekkilimiz ile sanık ……. Asliye Hukuk Mahkemesinin ……. tarih, ……. E. Ve ……. K. Sayılı ilamı ile boşanmışlardır. Müşterek çocuklarının velayeti müvekkilimize bırakılmıştır.

 

2-Davalı tarafından küçük çocuklarının her birisi için ……. tutarında iştirak nafakası verilmesi mahkeme tarafından kararlaştırılmıştır. Karar kesinleşmiştir.

 

3-İlam, tarafımızdan  …….nün ……. Esas Sayılı dosyası ile icraya konmuştur. Sanığa tebligat yapılmasına karşın bu güne dek -6 aylık süre geçtiği halde- icra dosyasına para yatırılmamıştır.

 

Bu nedenlerle sanığın cezalandırılmasını istemekteyiz.

 

YASAL NEDENLER : İİK. Madde 344

 

KANITLAR               : İcra Dosyası

 

İSTEM SONUCU    : Açıklanan nedenlerle sanığın cezalandırılmasına, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

YAKINAN VEKİLİ

                                                                           …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!