Mülkiyet Hakları Hukuku İnsanlık, yüzyıllardır üretilen fikirlerin ışığında aydınlanarak günümüze gelmiştir. Günümüzde hayatı kolaylaştıran her ürün ve etken bir fikri ya da sınai mülkiyetin eseridir. Dolayısıyla bu mülkiyetlerin koruma altına alınması, üreten insanların bu alanda teşvik edilmesi gerekmektedir. Fikri ve sınai mülkiyet hakları hukuku, her türlü fikir mülkiyetini güvence altına almaktadır.

Fikri Mülkiyet ve Sınai Mülkiyet Nedir?

Fikir mülkiyeti konusu, iki kısımda incelenmektedir. Bunlardan ilki, fikir ve sanat eserlerini koruma altına almaktadır. İkincisi ise sınai haklardır. Bunların içerisinde kişilerin ürettiği ve insanlığın yararına olacak somut buluşlar girmektedir.

Fikri ve sınai mülkiyet hukukunun temelleri, Fransız Devrimine kadar dayanmaktadır. Bu zamanlarda Avrupa’da yaşanan Rönesans hareketleri ile bilim ve sanat çalışmalarına ağırlık verilmesi düşünen, üreten bir topluma öncülük etmiş ve bu toplumda üretilen her türlü düşünce, koruma altına alınmıştır. Marka Tescili Öncelikle edebiyat eserlerinin koruma altına alınması ile başlayan bu süreç, daha sonra bilimsel çalışmaları kapsamıştır. Fikri ve sınai mülkiyet hukuku, günümüzde sürekli yenilenen düşünceler ve buluşlarla birlikte gelişmeye devam eden bir hukuk türüdür.

Marka Patent ve Tasarım Hakları Nedir?

Marka Patent ve tasarım hakkı, bir kimse tarafından üretilen bir buluşun, başkaları tarafından izinsiz kullanılmasına engel olan bir haktır. Eğer bir kişi kendi tasarımı olan bir ürün ürettiyse, bu ürün o kişinin adına patent alınarak markalaştırılır. Böylelikle topluma yararlı olan, üreten, düşünen bir kimsenin hakkı hukuksal olarak koruma altına alınmış olur. Ancak bir ürünün marka patent hakkı alabilmesi için bu ürünün tamamen yeni, orijinal bir fikir olması, toplumun yararına kullanılacak bir fikri içermesi, patent başvurusundan önce sosyal medya gibi kanallar ile topluma açıklanmamış olması gibi özellikleri taşıması gerekmektedir.

Hukuk büromuz tarafından sizlere sunduğumuz Fikri ve sınai mülkiyet hakkı; Marka, Patent ve Tasarım hakları alanındaki hukuksal hizmetlerde marka ve patent başvurusunun yapılması, tescillenmesi, eğer olumsuz bir cevap gelmişse bunun için hukuksal açıdan yapılacak olan itirazlar gibi çalışmalar bulunmaktadır. Ayrıca bir fikri mülkiyetin izinsiz kullanımı hakkındaki davaların açılması ve takibinde de gerekli hukuksal çalışmalar yapılmaktadır.