Miras Taksim Sözleşmesi Tapu İptali Ve Tescil Dava Dilekçesi

Miras Taksim Sözleşmesi Tapu İptali Ve Tescil Dava Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVALI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                          :Miras taksim sözleşmesi sebebiyle tapu iptali ve tescil talebidir.

HARCA ESAS DEĞER:

AÇIKLAMALAR

1. Davalının halihazırda kullanımında bulunan dava konusu taşınmaz müvekkilim ile davalının ortak murisleri olan babaları adına kayıtlı olup davalı ve müvekkilim arasında … tarihinde yapılan miras paylaşım sözleşmesi uyarınca müvekkilime bırakılmıştır. 

2. Dava konusu taşınmaz müvekkilim ile davalının müşterek murisi adına kayıtlı olup kendisinin … tarihinde vefat etmesiyle mirasçıları çocuklarına kalmıştır.

3. Mirasçılar aralarında … tarihinde yaptıkları miras taksim sözleşmesiyle murisleri babalarından kalan menkul, gayrimenkul mallar ile nakit parayı paylaşmışlardır. Miras taksim sözleşmesine göre dava konusu taşınmaz müvekkilime kalmıştır. Müvekkilim her ne kadar paylaşımda kendisine düşmüş olsa da taşınmazda ağabeyi davalının belli bir süre kalmasına onay vermiştir. Ancak taşınmazın adına intikalini yaptırmak istediğinde davalı buna yanaşmamıştır. Kendisine … Noterliğinden … tarih ve … yevmiye numarasıyla göndermiş olduğumuz ihtarnameye rağmen tapuya gelmemiş ve miras taksim sözleşmesine göre intikali gerçekleştirme imkanı bulunamamıştır.

4. Yukarda açıklamaya çalıştığımız üzere miras taksim sözleşmesinin gereğini yerine getirmekten kaçınan davalı aleyhine huzurdaki davayı açmak kaçınılmaz olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: HMK, TMK/676 ve ilgili tüm mevzuat.

DELİLLER

1. …Sulh Hukuk Mahkemesi …sayılı Veraset İlamı,

2. … tarihli miras taksim sözleşmesi,

3. Tapu kaydı,

4. Tanık beyanları,

5. Keşif ve bilirkişi incelemesi,

6. Yemin ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE  İSTEK  : Yukarda açıklanan nedenlerle davamızın kabulü ile dava konusu taşınmazın dava sonuna kadar devrinin önlenmesi için kaydına ihtiyati tedbir konmasını, tapu iptali ile davacı müvekkil adına tescilini, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat