MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVA DİLEKÇESİ

MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVA DİLEKÇESİ

……… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI                    :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                    :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Miras taksim sözleşmesi sebebiyle tapu iptali ve tescil talebidir.
AÇIKLAMALAR     :

Dava konusu taşınmaz, müvekkil ile davalının ortak murisleri …… adına kayıtlı olup,  …….. tarihinde vefat etmesiyle mirasçıları çocuklarına kalmıştır. Ardından davalı ve müvekkil arasında ………… tarihinde yapılan miras paylaşım sözleşmesi uyarınca müvekkile bırakılmıştır.

Müvekkil, paylaşım sonucu kendisine düşmüş olan taşınmazda ağabeyi olan davalı ……’nin belli bir süre kalmasına onay vermiştir. Fakat taşınmazın kendisi adına intikalini yaptırmak istediğinde davalı buna yanaşmamıştır. Davalıya ………. Noterliğinden ……. tarih ve ……. yevmiye numarasıyla göndermiş olduğumuz ihtarnameye rağmen tapuya gelmemiş ve miras taksim sözleşmesine göre intikali gerçekleştirilememiştir.

Müvekkilim taşınmazın miras taksim sözleşmesi gereği üzerine intikalini sağlayarak yasadan doğan hakkını korumak ve taşınmazda ikamet etmek istemektedir.

Açıklanan nedenlerle, miras taksim sözleşmesinin gereğini yerine getirmekten kaçınan davalı hakkında ilgili davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        : HMK, TMK ve ilgili tüm mevzuat.

DELİLLER                         :

  • ……..Sulh Hukuk Mahkemesi ….. Esas – …. Karar sayılı Veraset İlamı
  • ………. tarihli miras taksim sözleşmesi
  • Tapu kaydı
  • Tanık beyanları
  • Keşif ve bilirkişi incelemesi
  • Yemin ve her türlü yasal deliller.

TALEP SONUCU               : Yukarıda açıklanan nedenlerle,

  • Davamızın kabulü ile dava konusu taşınmazın dava sonuna kadar devrinin önlenmesi için kaydına ihtiyati tedbir konmasını,
  • Tapu iptali ile davacı müvekkil adına tescilini,
  • Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

DAVACI VEKİLİ

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat