MİRAS ORTAKLIĞININ MÜŞTEREK MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ TALEBİ

MİRAS ORTAKLIĞININ MÜŞTEREK MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Miras Ortaklığının Müşterek Mülkiyete Dönüştürülmesi Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Davacı müvekkilim ile davalılar, muris ………….’in mirasçılarıdır.
  2. Taraflar muristen kalan terekeyi henüz taksim etmemişlerdir ve miras ortaklığı devam etmektedir. Ancak taksime kadar geçecek süre içerisinde bazı yönetim işleri ve kullanım ihtiyaçları için miras ortaklığının, müşterek mülkiyete geçirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.
  3. Bu sebeple taksim edilene kadar tereke üzerinde paylı mülkiyete geçilebilmesi için işbu talepte bulunmak zorunlu olmuştur.

DELİLLER                           :  Veraset belgesi, tanık beyanı ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 644 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen sebeple davanın kabulü ile miras ortaklığının, müşterek mülkiyete dönüştürülmesine karar verilmesini vekil eden adına saygı ile arz ve talep ederim.

 

DAVACI VEKİLİ
Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat