Miras Hukuku Nedir? Bir kişinin vefatından sonra, mal varlığı olarak geçen kalıtın yasal veya istek doğrultusunda atanmış kalıtçılarına geçiş koşullarını, tüzel sonuçlarını konu alan hukuk dalına miras hukuku denir. Yasal olarak belirlenmiş varislerin veya kişinin ölümünden önce belirlediği mal paylaşımının düzenli olarak takdim edilmesi işleri ile uğraşan hukukun bir dalıdır. Miras davaları paylaşım yapılsa da yapılmasa da sıkıntılı bir sürecin başlangıcıdır. Üzerinde hak iddia edilen kalıtlar her zaman herkesi memnun etmeyebilir. Peki, böyle durumda ne yapmalı?

Miras Davalarında Hukuk Bürolarının Verdiği Hizmetler Nelerdir?

Öncelik olarak miras bırakacak olan kişilerin de başvurabileceği bir bürodur. Mal paylaşımını ölmeden önce yapmak isteyen bireyler için, vasiyet ve miras sözleşmesi düzenlemek için bir avukatlık, hukuk ve danışmanlık firmasına başvuru yapmak gerekir. Kişi öldükten sonra veraset ve mal varlıklarının intikal işlemlerini yürütme de uzman yol izleyen bu avukatlık ve hukuk büroları, tüm işlemlerin işleyişini adım adım takip etmektedir. Eğer kalan miras istemediğiniz kişiden ise veya kalan miras üzerinde hak görmüyorsanız, mirasın reddi için tekrar dava açmanız gerekmektedir. Bu davalar çok sıkıntılı olmamakla birlikte işlemlerin takibi için danışmanlık hizmetini veren bu avukatlık, hukuk ve danışmanlık büroları sizlere danışman olarak yol gösterebilir.

Vasiyet Hazırlama Hizmeti

Hukuk büroları vasiyet hazırlama konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Üç çeşit olan vasiyet hazırlama şekli vardır. Bunlar; el yazısı ile sözlü ve resmi vasiyet namedir. Bunların hazırlanıp yasal olarak sisteme girmesi için danışmanlık hizmeti verilir.

Miras Hukukuna İlişkin Hizmetler

Vasiyet name düzenlenmesi veya hazırlanan bir vasiyet namenin iptali miras hukuku alanına girmektedir. Eğer size miras kaldı ise bu konu ile ilgili avukatlık bürolarından yardım alabilirsiniz. Bu hizmetler içerisinde size bir miras kalması durumunda işlemler başlatılabilir. Miras ile ilgili bir isteksizliğiniz var ise mirastan feragat davası açabilirsiniz. Bu konu ile ilgili sözleşme hazırla konusunda bu bürolar danışmanlık hizmeti vermektedir. Eğer kalan miras üzerinde hak talep etmiyorsanız, size ait olmadığını düşünüyorsanız veya ilişiğinizi kestiğiniz birinden kaldıysa ve almak istemiyorsanız miras reddi davası ile bu hakkınızdan vazgeçebilirsiniz.