70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Mennu Hakların iadesi Talebi Dilekçesi – Av. İlayda İrem POLAT

 

…….SAYIN BAŞKANLIĞINA

 

                                                                                                           …….

 

 

MEMNU HAKLARININ

GERİ VERİLMESİNİ İSTEYEN :…….

   

VEKİLİ                                      :…….

 

KONU                                       : Kamu haklarından yasaklılığın kaldırılması istemidir.

       

AÇIKLAMALAR                 :1- Müvekkilimiz haksız tahrik nedeni ile bir şahsın ölümüne sebebiyet vermiş ve  …………. Ağır Ceza Mahkemesi’ nin ../….      Esas, ../…. Karar sayılı ve ../../…. tarihli kararı ile hüküm giymiştir.

 

2-Müvekkilimiz cezasını yasalar çerçevesinde çekmiştir.

 

3-Yasanın aradığı diğer koşullar da gerçekleştiğinden müvekkilimiz hakkında evvelce verilen Kamu haklarından yasaklılığın kaldırılmasına ve müvekkilime memnu haklarının iadesine karar verilmesini istemekteyiz.

 

İSTEM SONUCU         : Yukarda anılan nedenlerle, CMUK ve TCK maddeleri gereği  müvekkilimizin kamu haklarından yasaklılığının kaldırılarak, memnu haklarının geri verilmesine   karar verilmesini talep ederiz.

 

 

                                                                                                                       Avukat

                                                                              …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!