…….SAYIN BAŞKANLIĞINA,

                                                                                                                       …….

 

 

DOSYA NO             :…….

 

YARGILAMANIN

YENİLENMESİNİ

İSTEYEN                 :…….

 

SANIK                     :…….

 

VEKİLİ                     :…….

 

DAVACI                   :…….

 

MÜDAHİL                :…….

 

SUÇ                         :…….

 

KONU                      : Yargılamanın yenilenmesi istemidir.

 

AÇIKLAMALAR     :1-Mahkemenizce verilen  ../…. Esas, ../…. Karar sayılı ve ../../…. tarihli ilam tarafımızdan temyiz edilmesine karşın, Yargıtay ( ) Ceza Dairesinin  ../…. Esas, ../…. Karar sayılı ve ../../…. tarihli kararı ile onanmıştır. Aynı daireye Cumhuriyet Başsavcılığı vasıtası ile yapmış olduğumuz karar düzeltme talebi de red edildiğinden karar kesinleşmiştir.

 

2-Kesinleşen kararın alındığı yargılamanın yenilenmesini istemekteyiz. Yargılamanın yenilenebilmesi için, CMUK 327 gereği gerekli yasal koşullar oluşmuştur.

 

Şöyle ki;

 

a)

b)

c)

d)

 

YASAL NEDENLER : CMUK 327 ve diğer yasa maddeleri.

 

KANITLAR               : Dava dosyası, görgü tanıkları,diğer kanıtlar.

 

İSTEM SONUCU    : Açıklanan nedenlerle, kesinleşen kararın infazının durdurularak, yargılamanın yenilenmesi kararı verilmek sureti ile, mahkumiyet kararının kaldırılmasına ve Beraat kararı verilmesine karar verilmesini talep ederim.

SANIK VEKİLİ

                                                                                      …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!