…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                       …….

 

 

DAVACI                  :…….

 

VEKİLLERİ             :…….

 

DAVALI                   :…….

 

KONU                      : Fazlaya  İlişkin  Talep  ve  Dava  Hakkımız Saklı Kalmak Kaydıyla ……. nin Kaza Tarihinden İtibaren Yasal Faizi İle Birlikte Tahsili Talebimiz.

 

AÇIKLAMALAR     :1-Müvekkilemizin kayıt maliki bulunduğu ……. plaka sayılı ticari otobüs araç şoförü …….’ın sevk ve idaresindeyken ……. tarihinde ……. Mevkiine geldiği esnada davalıya ait büyükbaş hayvanların tamamen davalının kusurundan kaynaklanan nedenlerle otoyola fırlamaları neticesi hayvanlara çarpmış ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir.

 

2-Olayda müvekkilemize ait ticari araçta ağır hasar meydana gelmiş davalıya ait iki adet büyükbaş hayvanda ölmüştür. Davalı hayvan sahibi ve hayvanı idaresi altında bulunduran kimse olduğundan ve idaresi altında bulunan hayvanlara gereken dikkat ve itinayı göstermeyerek gereken tedbirleri almadığından BK 56 maddesi gereği hayvanların müvekkilemizin aracına vermiş bulunduğu zarardan dolayı sorumludur.

 

3-Müvekkilemize ait ……. plaka sayılı araçta meydana gelen hasarın tespiti için ……. tarihinde ……. Asliye Hukuk Mahkemesinin ……. D.İş Sayılı Dosyasından hasar tespiti yapılmış olup müvekkilemizin trafik kazasından dolayı toplam zararının ……. olduğu tespit edilmiştir.

 

YASAL NEDENLER : BK., HUMK. Ve İlgili Mevzuat

 

KANITLAR             :……………… AHM ……. D.İş Sayılı Dosyası, Trafik Kazası Tespit Tutanağı, Tanıklar, Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar.

 

CEVAP SÜRESİ      : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU     : Arz edilen nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ……. maddi zararımızın kaza tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep eder

                                                                                                          

                                                                                                           DAVACI VEKİLİ

 …….

 

 

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!