KOOPERATİF HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ

KOOPERATİF HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ

DEVREDEN         :

DEVRALAN         :

DEVREDİLEN HİSSENİN

Kooperatif Ünvanı  :

Devir Bedeli           :

Ortak Numarası     :

Devreden söz alarak dedi ki; ortağı bulunduğum yukarıda ünvanı kayıtlı kooperatif nezdindeki ortaklık hak ve hisselerim ile bu hissem nedeniyle adıma tahsis edilmiş veya edilecek tüm hakların tamamını bütün hukuki vecibeleri ile birlikte yukarıda açık isim ve adresi yazılı olana devir ettim. Devir bedelini kendisinden nakden ve tamamen almış olup mezkür hisseyi kendisine teslim ettiğimi, devir konusu hisse üzerinde hiçbir gün hak, alaka ve iştirakimin kalmadığını tamamen devralana ait olup dilediği gibi tasarrufta yetkili olduğunu, bu devir sözleşmesini kooperatif yönetim kuruluna ibraz ederek devir alanın üyeliğe kabulünü sağlayacağımı, kabul edilmemis halinde nakten almış olduğum devir bedelini kendisine nakten iade edeceğimi beyan ederim.

Devralan söz alarak dedi ki: Bende yukarıda devredenin ikrarında yazılı olan koopertif hissesini yine yukarıda devir aldığımı, devir bedelini kendisi ne nakten ve tamamen ödeyerek mezkür hisseyi tesellüm ettiğimi, bu devir aldığım hisse nedeniyle adı geçen kooperatife karşı bundan böyle benim sorumlu olacağım, bu devir sözleşmesini kooperatif yönetim kuruluna ibraz ve müracaat ile kooperatife üye kabul edilmemden sonra geçerli olacağını bilerek ve kabul ederek devir aldığını beyan ederim. …/…/…

Devreden                                                                     Devralan

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat