…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TEDBİR TALEPLİDİR

   

                                                                                                                      …….                                                               

                                              

 

DAVACI              :…….

 

VEKİLİ                :…….

 

DAVALI              :…….

                   

KONU                 : Üyelikten ihraç kararının iptaline ilişkin talebimizdir.

 

AÇIKLAMALAR :1-Müvekkilim ……. tarihinden bu yana  davalı kooperatifin üyesidir.

 

2-Davalı kooperatifin ../../…. tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan kararla müvekkilim kooperatiften ihraç edilmiş ancak bu karar genel kurul toplantısında alınan kararla ../../….. tarihine kadar borcunu ödemesi koşuluyla kaldırılmıştır. Müvekkilim de bu koşulu ../../…. tarihinde yerine getirmiştir.

 

3-Daha sonra ../../…. tarihinde yapılan genel kurul toplantısında alınan kararla müvekkilim hakkında tekrar ihraç kararı verilmiştir. Ve bu arada müvekkilime de hiçbir ihtarda bulunulmamıştır. Bu karar ana sözleşmeye göre hatalıdır.(Ana sözleşmeyi ekte sunmaktayız.).

 

4-Hata şöyledir: Parasal yükümlülüklerini ihlal ederek 30 gün süreyle geciktiren borçluya ihtar çekilerek bu yükümlülüğünü 30 günlük süre içinde yerine getirmesi aksi halde üyelikten ihraç edileceği bildirilir. Keşide edilip  üyeye bildirilen bu ihtar sonrasında şayet üye bu yükümlülüğünü yerine getirmezse o taktirde hakkında ihraç kararı verilebilir.

 

5-Ancak somut olayda müvekkilim hakkında durum böyle gerçekleşmemiştir. Genel kurulun yükümlülüğünü yerine getirmesi için müvekkilime çektiği ihtar sonucunda tanınan süre içinde müvekkilim parasal yükümlülüğünü yerine getirmiştir.

 

6-Müvekkilim hakkında gerçekleşen bu olay yasaya ve ana sözleşmeye aykırıdır.

 

7-Ana sözleşmenin ……. maddesine göre bu karara 3 ay içinde itiraz mümkündür ve bu itiraz süresi içinde yeni ortak alınması mümkün değildir. Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerden ötürü müvekkilimin zarara uğramasını engellemek maksadıyla tedbir kararı verilmesini talep ederim.

 

CEVAP SÜRESİ  : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU : Yukarıda arz ve izah ettiğim üzere üyelikten ihraç kararının iptaline,tedbir kararı verilmesine yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini  talep ederiz.

 

                                                                            DAVACI VEKİLİ

                                                                                                             ……..

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!