…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                       …….

 

 

 

DAVACI                    :…….

 

VEKİLİ                      :…….

 

DAVALI                    :…….

 

KONU                      : KONKORDATONUN FESHİ

 

AÇIKLAMALAR      :1-Borçlu karşı tarafın talebi ile …….nce ……. tarihli karar ile borçluya 40 gün süreli konkordato mühleti verilmiştir.

 

2-Daha sonra borçlunun yaptığı başvuru üzerine mahkemeniz tarafından borçlunun yaptığı ödeme planı uygun bulunarak konkordato talebi kabul edilmiştir.

 

3-Konkordato planında belirtilen ve müvekkilimizce de uygun görülen ödemeler daha ilkinden başlayarak aksamıştır. Borçlu müvekkilimize geçen iki ayda yapması gereken toplam ……..-TL tutarındaki iki ödemeyi yapmamıştır. Yine de iyi niyetle davranan müvekkilimiz, borçluyu özel durumu nedeni ile uyarmak üzere aramış, ayrıca ihtar da çekmiş, buna rağmen borçlu aramalara ve ihtara cevap vermemiştir.

 

4-Konkordatonun, müvekkilimiz bakımından feshini talep etmek durumunda kalınmıştır.

 

YASAL NEDENLER : İİK. Madde 307

 

KANITLAR               : Konkordato Dosyası, İhtarname VE DİĞER KANITLAR.

 

İSTEM SONUCU      : Açıklanan nedenlerle borçlu tarafından ihlal edilen konkordatonun feshine karar verilmesini, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

DAVACI VEKİLİ

                                                                        …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!