70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Konkordato Onama Talebinin Reddine İflas Talebi – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

 

 

DAVACI ALACAKLI        :…….

 

VEKİLİ                           :…….

 

DAVALI BORÇLU           :…….

 

KONU                            : İflas Kararı Verilmesi Talebimiz Hk.

 

AÇIKLAMALAR              : Davalının konkortado mühleti istemesi üzerine kendisine Mahkemenizce konkordato mühleti verilmiştir.

 

Ancak davalı konkortado mühleti içerisinde yasaya uygun işlemlerde bulunmadığından konkortado anlaşmasının onanması talebi Mahkemenizin ../../…. tarih ve ../…. E. Sayılı kararıyla reddedilmiştir.

 

Bu nedenle yasal süresi içerisinde davalının iflasını istemek için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

  1. NEDENLER : İİK. Ve İlgili Mevzuat

 

DELİLLER                      : Konkordato  Dosyası

 

İSTEM SONUCU             : Arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile davalının iflasına, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …….

 

 

                                                               DAVACI VEKİLİ

…….

 

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!