Komisyon Sözleşmesinden Doğan Alacağa Dayalı İlamsız Takip İtirazın İptali Temyiz Dilekçesi

Komisyon Sözleşmesinden Doğan Alacağa Dayalı İlamsız Takip İtirazın İptali Temyiz Dilekçesi

YARGITAY … HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                            : .…/… E., …/… K.

TEMYİZ EDEN DAVACI   : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

DAVALI                                 : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

KONU                                     : Asliye Hukuk Mahkemesinin … Sayılı … tarihli kararının BOZULMASI talebidir.

AÇIKLAMALAR

1. Davacı müvekkilin …. İcra Müdürlüğünün … Sayılı dosyasından başlatmış olduğu ilamsız icra takibinde davalı borçlunun itiraz etmesi üzerine takip durmuştur.

2. Davacı müvekkil Sayın Mahkemede görülen davayla söze konu icra takibine yapılan itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesini istemişlerdir.

3. Alınan bilirkişi raporuyla davaya konu komisyon sözleşmesindeki imzaların taraflara ait olduğu belirlenmiştir.

4. Tamamen davalının kötü niyetiyle komisyon sözleşmesi konusunun satışa hazır hale getirilmesi için geçen sürede satış gerçekleşemediğinden sürenin taraflarca uzatılması ve bizzat davalının bu değişikliği yapmış olmasına rağmen haksız ve kötü niyetle sözleşmede değişiklik yapıldığı iddiasına itibar edilmeyerek davanın kabulü gerekirken haksız olarak reddi hatalı olup bozmayı gerektirmektedir.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarda açıklanan nedenlerle; yapılacak temyiz incelemesi sonucunda … Asliye Hukuk Mahkemesinin … sayılı … tarihli kararının BOZULMASINI saygı ile arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat