70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Kıymet Takdirine İtiraz – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

                                                                                                                       …….

 

 

DAVACI                  :…….           

 

VEKİLİ                    :…….

 

DAVALI                  :…….

 

VEKİLİ                    :…….

 

KONU                     : Kıymet  takdiri  işleminin  iptaline karar verilmesi talebidir

 

DOSYA NO             : …….nün ……. E. Sayılı Dosyası

 

AÇIKLAMALAR    :1-Yukarıda esas sayısı yazılı dosya borcu nedeni ile haczedilmiş bulunan müvekkilimize ait, ……. Mahalle Pafta:……., Ada:……., Parsel:……. de bulunan ……. m2 lik taşınmaz ile ilgili olarak kıymet takdir işlemi yapılmış bulunmaktadır. Bilirkişi tarafından ……. tarihinde sunulan rapordaki değer piyasa koşullarına uygun değildir.

 

2-Arsa, şehir içinde ve en işlek caddenin kenarındadır. İmar sorunu bulunmamaktadır. Bilirkişi ise raporunda arsaya adeta tarla muamelesi göstermiştir.

 

Ayrıca;

a-………… …………

b-…………………….

c-…………………….

 

İSTEM SONUCU  : Açıklanan nedenlerle, kıymet takdiri işleminin iptali ile yeniden kıymet takdiri işlemi yapılmasına karar verilmesini dileriz.

 

 

DAVACI VEKİLİ

                                                                       …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!