Kayseri Boşanma Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Kıymet Takdiri

İlgili Yasa

Kıymet takdiri

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 87- Haczi yapan memur, haczettiği malın kıymetini takdir eder. İcabında ehlivukufa müracaat edebilir.

Açıklama

icra takibinden dolayı borçlunun malları haczolunduğu takdirde, haczi yapan icra müdürü veya memuru haczolunan mal ve şeylerin değerini belirleyecektir. Kendisi oluşan değeri tespit edilemediği takdirde bilirkişi aracılığı ile kıymet takdiri yapacak ve bilirkişi veya bilirkişilerden bu yolda rapor alacaktır.

CategoryMakaleler
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!