70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Kırmızı Kot Belgesi Talebi – Av. İlayda İrem POLAT

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Plan ve Proje Müdürlüğü

Harita, Numarataj ve Sosyal Konut Şefliğine

 

   Kartal İlçesi, ………………………………….. Mahallesi, ………………….…..…Pafta,…….  Eski Ada, ……………Yeni Ada, ……….Eski Parsel,……………Yeni Parsele ait  Kırmızı Kot belgesinin hazırlanarak tarafıma verilmesi hususunda gereğinin yapılmasını;

                            Bilgilerinize arz ederim.

 

 

EKLERİ:

– Tapu senedi yada tapu kaydı

– Çap

– İmar durumu

– Aplikasyon krokisi

– İmzalı- kaşeli vaziyet planı

– Vekaletname (Vekil ise)

(Evrakların asılları gerekmektedir.)

                                                                                              Adı Soyadı :

                                                                                              Vekil         :

                                                                                              İmza            :

Adres  :…………………

Telefon  :

TC Kimlik No :

 

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!