Kenevir Ekme Suçu

KENEVİR EKME SUÇUNDAN HÜKÜM KURULURKEN KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ SIRASINDA UYGULANAN KANUN MADDESİNİN HATALI GÖSTERİLDİĞİ – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI

T.C YARGITAY
9.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 2146
Karar: 2016 / 4327
Karar Tarihi: 09.05.2016

ÖZET: Kenevir ekme suçundan hüküm kurulurken kısa süreli hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi sırasında uygulanan kanun maddesinin “TCK’nın 50/1-a, 52/2-3.” yerine “TCK.nun 50.” olarak gösterilmesi hükmün düzeltilerek onanmasını gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 50, 52, 53) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Dava ve Karar: Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Hükümden sonra 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve TCK’nın 53. maddesinin bazı hükümlerini iptal eden Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih ve 2014/140-2015/85 sayılı kararının uyuşturucu madde ticareti yapma suçuna yönelik ve sanıklar ., .. ile hakkında infaz aşamasında dikkate alınması mümkün görülmüştür.
Yapılan yargılama sonunda toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıkların suçlarının sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, cezaları azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde düzeltme nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanıklar müdafilerinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
a-) Kenevir ekme suçundan hüküm kurulurken kısa süreli hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi sırasında uygulanan kanun maddesinin “TCK’nın 50/1-a, 52/2-3.” yerine “TCK.nun 50.” olarak gösterilmesi,
b-) Uyuşturucu madde ticareti suçundan hüküm kurulurken gün para cezasının adli para cezasına çevrilmesi sırasında uygulanan kanun ve maddesinin karar yerinde gösterilmemesi,
c-) Ankara Kriminal Polis Laboratuvarınca alınan uyuşturucu maddeye ilişkin numunelerin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
Sonuç: Kanuna aykırı olup hükümlerin bu nedenlerle BOZULMASINA, bu hususların yeniden yargılama yapılmaksızın CMUK’nın 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; hükmün 1. fıkrasının 4. paragrafında yer alan “TCK.nun 50.” ibaresinin hükümden çıkarılarak yerine “TCK’nın 50/1-a, 52/2-3.”, hükmün 2. fıkrasının 3. paragrafında yer alan “TCK.nun 62.” ibaresinden sonra gelmek üzere “TCK’nın 52/2-3.”, hüküm fıkrasının müsadereye ilişkin 8. fıkrasında yer alan ” …esrar maddesinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Ankara Kriminal Polis Laboratuvarınca alınan numunelerin” ibarelerinin eklenmesi suretiyle diğer yönleri usul ve kanuna uygun olan hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 09.05.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat