…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                       …….

 

 

DAVACI                   :…….

 

VEKİLLERİ              :…….

 

KONU                      : …….San. Tic. Ltd. Şti. ye kayyum atanması talebimiz hk.

 

AÇIKLAMALAR    :1-Müvekkilemizin eşi ve küçük …….’nın babası ……., ……. tarihinde vefat etmiştir.

 

2-Müvekkillerimizin murisi ……. babası ……. ile beraber ……. San. Tic. Ltd. Şti. nin ortağı bulunmaktaydılar.

 

3-Müvekkillerimiz …….nde ……. E. Sayılı dava ile şirketin feshi için dava açmış olup bu dava halen derdesttir.

 

4-…….nde devam eden davanın ……. tarihli celsesinde şirkete kayyum tayini yaptırılması yönünden tarafımıza yetki ve mehil verilmiştir.

 

5-Şirketin feshi esnasında şirketin haklarını koruyacak bir kayyım yasa gereği zorunlu bulunduğundan bir kayyum atanarak tarafımıza bildirilmesi için bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

YASAL NEDENLER : MK., HUMK. Ve İlgili Mevzuat

 

KANITLAR               : ….. AHM ../…. E. Sayılı Dosyası ve İçeriği

 

İSTEM SONUCU     : Arz edilen nedenlerle feshi için dava açılmış bulunan ……. San. Tic. Ltd. Şti. ye kayyum atanmasına karar verilmesini talep ederiz.

 

 

DAVACI VEKİLİ

                                                                             …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!