Kayyımlığın Kaldırılması Davası Nedir? Kayyımlık Nasıl Kaldırılır?

TÜRK MEDENEİ YASASI MADDE 477- Temsil kayyımlığı, kayyımın yapmakla görevlendirildiği işin bitirilmesiyle sona erer.

Yönetim kayyımlığı, kayyımın atanmasını gerektiren sebebin ortadan kalkması veya kayyımın görevden alınmasıyla sona erer.

Yasal danışmanlık, vesayetin kaldırılmasına ilişkin hükümler uyarınca vesayet makamının kararıyla sona erer.

MADDE 478- Atamanın ilân edilmiş olması veya vesayet makamının ge­rekli görmesi hallerinde, kayyımlığın sona erdiği de ilân olunur.

Açıklama

Türk Medeni Yasasının 477’nci maddesi kayyımlığın, kayyımın atanma­sını gerektiren sebebin ortadan kalkması ya da kayyımın görevden alınması ile sona ereceğini öngörmüştür. Vesayet makamı Sulh Hukuk Mahkemesi olduğuna göre, kayyımlığın kaldırılmasında görevli mahkeme vesayet makamı olan Sulh Hukuk mahkemesidir.

Temsil kayyımlığı ortaklığın giderilmesi satış kararının kesinleşmesiyle sona erer.

Yönetim kayyımlığı, kayyımın atanmasını gerektiren nedenlerin ortadan kalkmasıyla sona ereceği gibi, kayyımın görevden alınmasıyla da son bulur.

Kayyımlığın kaldırılması ve bedelin tahsili davasında, mahkemece, tefrik kararı verilmeli, bedelin tahsili davası ise görevli mahkemenin değere göre be­lirlenmesi bakımından Sulh veya Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmelidir.

Kayyımlığın Kaldırılması Davasında Görevli Mahkeme

Sulh Hukuk mahkemesi (vesayet makamı olarak) görevlidir.

Kayyımlığın Kaldırılması Davasında Yetkili Mahkeme

Kendisine kayyım atanmış kişinin yerleşim yeri vesayet makamı (Sulh Hukuk mahkemesi) yetkilidir. Yönetim kayyımının kaldırılması davasında yetkili

mahkeme, malvarlığının büyük bölümünün yönetildiği ya da temsil edilen kişinin payına düşen malların bulunduğu yer vesayet makamı (yani Sulh Hukuk Mahke­mesi) olacaktır.

Kayyımlığın Kaldırılması Davasında Davacı

 1. Kendisine kayyım atanan kişi (temsil kayyımının kaldırılmasında)
 2. Yönetim kayyımlığının kaldırılmasında yönetilen malların sahipleri veya bu mallarla ilgili olanlar, (örneğin; hazine veya şahıs gibi)

Kayyımlığın Kaldırılması Davasında Davalı

Atanmış kayyım.

Kayyımlığın Kaldırılması Davasında Dava Açma Koşulları

 1. Belli bir iş için görevlendirilmiş kayyım, bu işi tamamlamış olmalı,
 2. Kayyımın görev süresi dolmuş bulunmalı,
 3. Kayyım atanmasını gerektiren neden ortadan kalkmalı,
 4. Kayyım, görevini gereği gibi yapmalı.

Kayyımlığın Kaldırılması Davasında Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Dava basit yargılama usulüne bağlıdır.
 2. Dava her türlü delillerle kanıtlanabilir.
 3. Kayyım tayini dosyası ve kararı getirtilecektir.
 4. Mahkemece gözönünde tutulacak en önemli husus; kayyım atanmasını gerektiren sebebin ortadan kalkıp kalkmadığını tespit hususu olacaktır.
 5. Kayyımlığın kaldırılmasında görevli mahkeme, vesayet makamı olan Sulh Hukuk Mahkemesi ‘dir.
 6. Temsil kayyımlığı ortaklığın giderilmesi satış kararının kesinleşme­siyle sona erecektir.
 7. Yönetim kayyımlığı, malların satılması, yok olmasıyla, paylaşılma-sıyla son bulacaktır.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat